Per la salut mental i el benestar dels infants i dels joves de les Illes Balears, i de les seves famílies.

SALUT MENTALQUÈ ÉS LA SALUT MENTAL I QUÈ SÓN ELS TRASTORNS MENTALS?

La salut mental és una part molt important de la salut general de la persona perquè afecta a com sentim, pensam i entenem el món.

Una bona salut mental ens ajuda a mantenir-nos equilibrats i resistents, a gaudir de la vida i a fer front a l’estrès quotidià i als esdeveniments imprevists.

Per contra, els trastorns mentals són alteracions de tipus emocional, cognitiu i/o del comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics com són l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, la sensació, l’aprenentatge, el llenguatge, etc. que dificulten l’adaptació de la persona a l’entorn cultural i social on viu, i crea, també,  alguna forma de malestar subjectiu. 

Actualment els trastorns mentals són els problemes de salut més comuns als que s’enfronten els infants i joves en edat escolar: un de cada cinc nins, o joves, pateix o patirà un trastorn de salut mental abans dels 18 anys.


ENLLAÇOS AMB INFORMACIÓ QUE POT ÉSSER DEL VOSTRE INTERÈS