Per la salut mental i el benestar dels infants i dels joves de les Illes Balears, i de les seves famílies.

SUPORT I ADAPTACIONS EDUCATIVES

L'educació és clau per al futur dels nostres fills, per això és molt important que els professionals de l'ensenyament tenguin la formació necessària per poder comprendre i donar suport a les necessitats dels alumnes amb trastorns mentals, facilitant totes les adaptacions educatives necessàries, no per donar avantatges, sinó perquè tenguin les mateixes oportunitats que els altres alumnes per poder assolir els seus millors resultats educatius.
Per això, l'associació lluitarà per:
  • Tenir professionals de suport suficients per garantir una atenció de qualitat 
  • Fomentar un pla de formació dirigit a informar, formar i sensibilitzar als professionals d'educació sobre els diferents factors que afecten a les persones amb trastorn mental en totes les seves àrees. 
  • Una bona coordinació amb tota la xarxa d'ajuda comunitària. 
  • Crear processos formatius flexibles ajustats als diferents estats de salut mental en què es poden trobar els alumnes amb trastorn mental.