Per la salut mental i el benestar dels infants i dels joves de les Illes Balears, i de les seves famílies.

SERVEIS DE SALUT MENTAL DE QUALITATL'associació vetllarà perquè els serveis de salut mental siguin de la màxima qualitat:
  • Professionals especialistes ben formats. 
  • Que tenen cura de l'atenció i la comunicació amb el pacient i la seva família. 
  • Que respectin a tothom per igual, tenint en compte la diversitat cultural. 
  • Amb la dedicació, el temps i la freqüència necessaris per poder atendre i tractar eficaçment. 
  • En entorns propers, segurs, càlids i acollidors.