Per la salut mental i el benestar dels infants i dels joves de les Illes Balears, i de les seves famílies.

VISUALITZACIÓ DE LA SALUT MENTAL I ACCIONS ANTIESTIGMA


Els pares i cuidadors estam cansats de no poder parlar obertament de les dificultats que passam nosaltres i els nostres fills a causa de tenir un trastorn mental. I la majoria de vegades també ens trobam amb la incomprensió, la culpabilització, el setciències que sempre dóna instruccions i aconsella com s’han de fer les coses, l’estigma, l’exclusió i la discriminació.

Per això, i perquè creim amb les persones i volem un futur millor pels nostres fills ens hem proposat fer accions d’informació, formació i sensibilització a la població en general i a cercar gent compromesa que ens ajudi perquè el missatge arribi a tothom.