Per la salut mental i el benestar dels infants i dels joves de les Illes Balears, i de les seves famílies.

RECURSOS

QUÈ S'HA DE FER EN CAS D'URGÈNCIA?

En una situació d'urgència, si és el cas que sigui un infant o jove que ja està atès en un Servei d'atenció a la salut mental, podeu contactar amb el clínic referent (psiquiatre o psicòleg).

Si succeeix fora de l'horari d’atenció o mai ha estat atès per cap servei de salut mental, vos heu de dirigir al Servei d’Urgències de l’hospital que vos correpon per zona (recursos sanitaris de referència per municipi).

 TELÈFONS GENERALS

· Servei d'emergència: 112
· Servei d'atenció mèdica urgent: 061
· Policia Nacional: 091
· Policia Local: 092
· Guardia Civil: 062

SERVEI D'ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL INFANTOJUVENIL


 

IBSMIA és l'organisme responsable de l'avaluació, diagnòstic i tractament de tots els infants i joves de Illes Balears que tenen un trastorn mental greu.

 
Com s'hi pot accedir?
El pacient ha de ser derivat a les unitats de consultes externes pel seu metge d’Atenció Primària o per un metge especialista hospitalari. En el cas de sospita de TDAH, trastorns de sociabilització i comunicació també poden ésser derivats pels orientadors dels respectius centre educatius.

UCSMIA CIUTAT. Unitat comunitària de salut mental de la infància i l'adolescència de la comarca de Palma.
Hospital de son Espases.
Ctra. de Valldemossa 79.
07120 Palma. Illes Balears.
Tel. 871 20 58 80

UCSMIA INCA. Unitat comunitària de salut mental de la infància i l'adolescència de la comarca d'Inca.
Centre de salut so na Monda.
C. del Bisbe Morro.
07300 Inca. Illes Balears
Tel. 971 50 28 50

UCSMIA MANACOR. Unitat comunitària de salut mental de la infància i l'adolescència de la comarca de Manacor.
Punt d'atenció continuada.
Carrer Simó Tort 19.
07500 Manacor. Illes Balears.
Tel. 971 55 52 00

UCSMIA EIVISSA. Unitat comunitària de salut mental de la infància i l'adolescència d'Eivissa.
C.S. Vila.
C. 8 de Agosto, 30.
07800 Eïvissa. Illes Balears.
Tel. 971 19 51 40

UCSMIA MENORCA. Unidad comunitaria de salud mental de la infancia y adolescencia de Menorca.
CS Mercadal
C. Metge Camps 20
07740 Mercadal. Illes Balears
Tel. 971 15 41 87
FAX: 971 37 54 00


SERVEI DE SUPORT EDUCATIU
C. del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta)
07009 PalmaTelèfon 971177780 - Fax 971176860
web: SERVEI D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT