Per la salut mental i el benestar dels infants i dels joves de les Illes Balears, i de les seves famílies.

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT


Un dels objectius més importants de l’associació és el d’oferir a les famílies el Servei d’informació, orientació, acompanyament i intermediació. Això és poder comptar amb un professional, o equip de professionals, que guiïn en tot moment a les famílies amb infants i joves amb problemes de salut mental en el complex camí de prevenir, detectar, valorar i donar suport a les necessitats que tant el pares com els fills tenguin per poder afrontar amb èxit les necessitats que l’atenció a la salut mental requereix. (No inclou l’atenció clínica)